MenyStäng

Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten inom den framtida flygplatsstaden Airport City Stockholm.

1. Verksamheten i och kring DriveLAB växer och utvecklas.

Som ett led i detta och för att möjliggöra access till ytterligare exploaterbara ytor öppnar Arlandastad Holding i samarbete med Sigtuna Kommun upp en ny stadsdel genom att bygga en infartsväg direkt från E4 vid Sigtuna-/Märstarampen.

Parallellt med att infartsvägen byggs kommer även en tunnel under E4 mellan DriveLAB Center och Eurostop Arlanda att byggas.

På så sätt möjliggörs en hopkoppling av de båda stadsdelarna på västra respektive östra sidan av E4.

Infartsvägen beräknas vara färdigställd under 2017 och tunneln under E4 under 2018.

Detta möjliggör att ca 140 000 m² byggrätt får direktavfart från E4 och en fantastisk god åtkomlighet och synlighet mot en av Sveriges mest trafikerade trafikleder.

Vår samarbetspartner på entreprenadsidan gällande infartsvägen genom Sigtuna kommun:

2. DriveLAB BIG i samarbete med Trainingpartner

Under våren har även byggnation av en ny permanent mäss/utställnings- och utbildningsplats för stora fordon påbörjats.

Projektet heter DriveLAB BIG och är en plats som dimensioneras för att inrymma och inhysa stora fordon och en vidareutveckling av konceptplattformen DriveLAB.
Etapp 1 färdigställs under q3 2017.

DriveLAB BIG kommer att ligga i direkt anslutning till Test Track 1.
På Test Track 1 utför bland annat Trainingpartner förarutbildningar och andra tekniska fordonstester på en väl genomtänkt bana.

Våra samarbetspartners på entreprenadsidan:

3. Swedavia Långtidsparkering P1

I anslutning till infartsvägen byggs en ny långtidsparkering innehållande nästan 1 600 parkeringsplatser.

Platsen för långtidsparkeringen ligger väl i linje med Arlanda flygplats utveckling och utbyggnad och även det gemensamma arbetet tillsammans med Swedavia.

I och med att flygplatsstaden växer måste vi gemensamt ta ett grepp för en effektiv infrastruktur inom området och säkerställa flygplatsens tillgänglighet på ett hållbart sätt.

Färdigställandetid är planerat till q3/q4 2017.

Våra samarbetspartners på entreprenadsidan:

4. DriveLAB Hotell

I direkt anslutning tillDriveLAB Center har nyligen byggnationen av ett nytt hotell slutförts.

Hotellet inrymmer 150 rum och kommer att komplettera utbudet i DriveLAB genom att erbjuda mat och logi för bland annat. DriveLABs gäster. Hotellet öppnade under november 2016.