MenyStäng

Företags­etablering i Airport City Stockholm

Företagsetablering i närheten av Arlanda – navet till Sverige och resten av världen – har många fördelar. Området präglas av en stark tillväxt och ett smittande driv. Möten mellan kommersiella intressen, forskning eller utbildning skapar en attraktiv miljö för alla former av företag. Här samsas nyproduktioner med ombyggda fastigheter med lokaler och ytor som passar såväl stora som små företag.

Flygplatsstadens centrala delar runt Sky City domineras av kontorslokaler. En successiv förändring av området pågår med utvecklingen av ett nytt hotell och en ny kontorsbyggnad. En attraktiv stadsmiljö fylld med både folkliv och lugna gröna oaser tar form. Den utvecklade stadskärnan kommer att erbjuda en skön blandning av arbetsplatser, restauranger, kaféer och andra mötesplatser.

I de yttre stadsdelarna växer verksamheter inom för forskning, affärsutveckling och utbildning för fullt. I Airport City Stockholm finns ett kluster med inriktning på fordonsindustrin, där du hittar allt från forskning till övnings- och utbildningsanläggningar. En annan stadsdel är fokuserad på logistik.

Stadsdelarna utanför stadskärnan är perfekta för företag som har stora behov av utrymme för sin verksamhet, men som ändå vill ha en arbetsplats med närhet till en stadskärna och till Sveriges nav för transporter.

Ett tydligt miljöfokus genomsyrar uppbyggnaden av Airport City Stockholm och gör det enkelt för ditt företag att driva en hållbar verksamhet. Allt från fastighetsuppbyggnad och infrastruktur till sopsorteringssystem är noga avvägt för minsta möjliga inverkan på miljön. De höga ambitionerna att utveckla kollektivtrafiken till och från den nya staden gör det även enkelt att resa kollektivt. Tanken är att merparten av de 50 000 personer som kommer att arbeta i Airport City Stockholm år 2030 ska slippa ta bilen till jobbet, och slippa hamna i bilköer.

Airport City Stockholm utvecklas i ett partnerskap mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding. Med visionen att skapa en levande stad närmare världen rymmer platsen allt från logistik- och transportföretag till teknologi och forskning. Här möts olika typer av kunskap i en kreativ miljö med en ständig rörelse framåt.

Vill du veta mer om att etablera företag i Airport City Stockholm?

Kontakta gärna

Dieter Sand
VD
Arlandastad Holding
Tel 072-225 37 71
dieter.sand@arlandastadholding.se

Åsa Larsson
tf vd och marknadschef på Airport City Stockholm
Tel: 070-347 20 41
asa.larsson@airportcitystockholm.com

Christer Wikström
Tf kommundirektör
Sigtuna kommun
Tel 070-608 76 20
christer.wikstrom@sigtuna.se