MenyStäng

1 april 2014

Airport City Stockholm representerat på världskonferens för flygplatsstäder i Kuala Lumpur

Kristina Alvendal, VD
för den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm, besöker denna vecka
Kuala Lumpur för att presentera den unika stadsbyggnadsstrategin och
flygplatsstadens betydelse för Stockholmsregionen på Airport Cities World Conference & Exhibition. Intresset för Airport City Stockholms samlade
stadsbyggnadsstrategi är stort och visar på det unika i satsningen.

Konferensen, som samlar ledande experter, beslutsfattare och
representanter för flygplatsstäder världen över, är det ledande forumet för diskussion
och kunskapsutbyte kring utvecklingen av flygplatsstäder och hur de stimulerar
tillväxten. Airport City Stockholms VD Kristina Alvendal är på plats i Kuala
Lumpur för att bland annat delta i ett panelsamtal på temat implementering av
strategiska utvecklingsplaner. Intresset för Airport City Stockholm är stort:

– Airport City Stockholms stadsbyggnadsplan är unik i det
att vi hela tiden arbetar utifrån devisen att vi inte bygger byggnader – vi
bygger en stad – och för det krävs kreativa miljöer som skapar möten mellan
människor. Flygplatsstaden är långtifrån färdigbyggd, men vi kan redan visa på
imponerande resultat vad gäller tillväxt och jobbskapande i regionen. Lägg till
det ett välfungerande samarbete mellan parterna Swedavia, Sigtuna kommun och
Arlandastad Holding. I dessa avseenden är Airport City Stockholm en föregångare
och en förebild för andra flygplatsstäder, säger Kristina Alvendal, VD för
Airport City Stockholm.

Konferensen äger rum den 31 mars–2 april.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av
Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar
med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer
pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms 
hemsida.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan
delägarna
Swedavia
AB

som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige,
Sigtuna
kommun
– Airport City Stockholms hemkommun, samt
fastighetsutvecklingsbolaget
Arlandastad
Holding AB
. Airport City Stockholm skapar en modern
flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition
att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com