MenyStäng

24 april 2018

Arlandastad Holding säkrar ytterligare 800 miljoner genom bankfinansiering

Arlandastad Holding har säkerställt ytterligare 800 miljoner genom bankfinansiering till sina planerade och pågående etableringar i Airport City Stockholm. Bolaget fortsätter därmed den snabba utvecklingen av kommersiella fastigheter, mötesplatser och eventarenor i det direkta närområdet till Arlanda flygplats.

– Eftersom vi befinner oss i en kraftig tillväxt och har fortsatt stor efterfrågan är det oerhört tillfredställande att ha en bra finansiering säkrad. Jag tror att bolagets starka finanser i kombination med intressanta projekt har bidragit till ett starkt förtroende hos både banker och andra kreditgivare, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Holding.Arlandastad Holding äger idag ett flertal fastigheter i Arlandaområdet inom Airport City Stockholm.

Infrastrukturen i området runt flygplatsen byggs ut och en ny stad växer fram som kommer att ha en avgörande roll för tillväxten i Stockholmsregionen. Ambitionen är att Airport City Stockholm utvecklas till ett område för effektiva möten, där forskning, utbildning och kommersiella intressen samverkar för ökad tillväxt.

– Vi bygger för framtiden. Med stora satsningar på transportinfrastrukturen förstärker vi tillgängligheten mot E4 och Arlanda flygplats. Scandinavian Expo,den nya internationella mötes- och eventarenan öppnar 2020 och redan nu har vi nordens största utbildningskluster för fordonsindustrin, DRIVELAB, på plats i området, säger Dieter Sand vd för Arlandastad Holding.Den nu säkrade finansieringen avser projekt som startar under 2018 och första halvan av 2019.

Arlandastad Holding verkar inom flygplatsstaden Airport City Stockholm som drivs gemensamt mellan Arlandastad Holding, Swedavia och Sigtuna kommun. Ambitionen är att skapa 50 000 arbetsplatser före 2030.

Presskontakter:

Dieter Sand, vd Arlandastad Holding

mejl: dieter.sand@arlandastadholding.se

mobil: 072-225 37 71

Arlandastad Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som skapar konceptuella plattformar för att utveckla Sveriges första flygplatsstad. Bolaget äger 237 hektar mark i direkt anslutning till Arlanda flygplats. I en snabbväxande region i ett av Sveriges strategiskt bästa lägen mellan Stockholm och Uppsala utvecklar vi attraktiva miljöer för möten, kommersiella intressen, forskning och utbildning.