MenyStäng

Pågående arbeten

Här hittar du information om pågående arbeten inom den framtida flygplatsstaden Airport City Stockholm.

1. Verksamheten i och kring DRIVELAB växer och utvecklas.

Som ett led i detta och för att möjliggöra access till ytterligare exploaterbara ytor öppnar Arlandastad Holding i samarbete med Sigtuna kommun upp en ny stadsdel genom att bygga en infartsväg direkt från E4 vid Sigtuna-/Märstarampen. Infartsvägen är öppen och i bruk för allmänheten sedan oktober 2017.

Parallellt med att infartsvägen byggs kommer även en tunnel under E4 mellan DRIVELAB Center och f.d. Eurostop Arlanda att byggas. Tunneln länkar ihop de båda stadsdelarna på västra respektive östra sidan av E4 och beräknas vara färdigställd under 2019.

Detta möjliggör att ca 1.500.000 kvadratmeter ny oexploaterad markyta får direktavfart från E4 och en fantastisk god åtkomlighet och synlighet mot en av Sveriges mest trafikerade trafikleder.

2. DRIVELAB BIG i samarbete med Trainingpartner

Under hösten har även en ny permanent mäss-, utställnings- och utbildningsplats för stora fordon öppnats.

DRIVELAB BIG är ett område som dimensioneras för att inrymma och inhysa stora fordon, och det är en vidareutveckling av konceptplattformen DRIVELAB.

Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 pågår.

DRIVELAB BIG ligger i direkt anslutning till Test Track 1.
Test Track 1 är en testbana utöver det vanliga, byggd för att utmana alla typer av fordon och förare.

3. Swedavia Långtidsparkering P1

I anslutning till infartsvägen från E4 har en ny långtidsparkering innehållande nästan 1 600 parkeringsplatser färdigställts.

Platsen för långtidsparkeringen ligger väl i linje med Arlanda flygplats utveckling och utbyggnad och även det gemensamma arbetet tillsammans med Swedavia.

I och med att flygplatsstaden växer måste vi gemensamt ta ett grepp för en effektiv infrastruktur inom området och säkerställa flygplatsens tillgänglighet på ett hållbart sätt.

Parkeringen har certifierats i enlighet med det internationella hållbarhetsprogrammet CEEQUAL till nivå Excellent. Programmet bedömer och poängsätter hur väl ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor – från projektets idéstadium till att anläggningen står klar.

4. Scandinavian Expo

En omfattande ombyggnation av f d Eurostop Arlanda har påbörjats för att skapa en modern och internationell mötes- och mässanläggning – Scandinavian Expo.

Mässcentret ligger i den nya stadsdelen väster om E4 intill DRVIVELAB CENTER.

Hotellkapaciteten kommer att dubbleras till 900 hotellrum genom tillbyggnad av ytterligare ett hotelltorn i f.d. Eurostop samt utbyggnad av ett befintligt hotell i området.

Scandinavian Expo beräknas öppna i årsskiftet 2019/2020 och kommer bestå av nya mässhallar, konferenslokaler och hotell. Detta är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området kring Arlanda och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm.

5. OfficeOne

Det pågår omfattande byggnation vid flygplatsen Stockholm Arlanda Airport. Det är Swedavia som gör miljardinvesteringar i och omkring flygplatsen.

Dels växer  en ny stadsdel i direkt anslutning till flygplatsen Stockholm Arlanda Airport fram. En av de byggnader som står klar först är OfficeOne, 15 000 kvadratmeter fördelat på elva våningar. Här erbjuds möjlighet att arbeta och mötas i flexibla och inspirerande miljöer med närheten till flygplatsen och hela världen.

OfficeOne planeras vara klart hösten 2018.

Stockholm Arlanda Airport ska bli den ledande flygplatsen i Skandinavien.