MenyStäng

Pågående arbeten

Pågående arbeten i flygplatsstaden Airport City Stockholm. Läs om Arlandas utbyggnad och arbeten runt Arlandastad som exploateringen vid DRIVELAB.

Arlandas utbyggnad

Stockholm Arlanda Airport ska utvecklas för att kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040. I utvecklingsplanerna ingår flera olika projekt för att utöka terminalkapaciteten och höja upplevelsen för resenärerna. De mest omfattande projekten de närmaste åren sker på Terminal 5 som får ytterligare en pir, en central säkerhetskontroll och en modern handelsplats med ett brett utbud av mat och dryck.

Swedavia om Arlandas utbyggnad

5. OfficeOne

En av de byggnader som står klar först är OfficeOne, 15 000 kvadratmeter fördelat på elva våningar. Här erbjuds möjlighet att arbeta och mötas i flexibla och inspirerande miljöer med närheten till flygplatsen och hela världen.

Arbeten runt Arlandastad

1. Verksamheten i och kring DRIVELAB växer och utvecklas.

Som ett led i detta och för att möjliggöra access till ytterligare exploaterbara ytor öppnar Arlandastad Holding i samarbete med Sigtuna kommun upp en ny stadsdel genom att bygga en infartsväg direkt från E4 vid Sigtuna-/Märstarampen. Infartsvägen är öppen och i bruk för allmänheten sedan oktober 2017.

Parallellt med att infartsvägen byggs kommer även en tunnel under E4 mellan DRIVELAB Center och f.d. Eurostop Arlanda att byggas. Tunneln länkar ihop de båda stadsdelarna på västra respektive östra sidan av E4 och beräknas vara färdigställd under 2019.

Detta möjliggör att ca 1.500.000 kvadratmeter ny oexploaterad markyta får direktavfart från E4 och en fantastisk god åtkomlighet och synlighet mot en av Sveriges mest trafikerade trafikleder.

2. DRIVELAB BIG i samarbete med Trainingpartner

Under hösten har även en ny permanent mäss-, utställnings- och utbildningsplats för stora fordon öppnats.

DRIVELAB BIG är ett område som dimensioneras för att inrymma och inhysa stora fordon, och det är en vidareutveckling av konceptplattformen DRIVELAB.

Etapp 1 är färdigställd och etapp 2 pågår.

DRIVELAB BIG ligger i direkt anslutning till Test Track 1.
Test Track 1 är en testbana utöver det vanliga, byggd för att utmana alla typer av fordon och förare.

3. Swedavia Långtidsparkering P1

I anslutning till infartsvägen från E4 har en ny långtidsparkering innehållande nästan 1 600 parkeringsplatser färdigställts.

Platsen för långtidsparkeringen ligger väl i linje med Arlanda flygplats utveckling och utbyggnad och även det gemensamma arbetet tillsammans med Swedavia.

I och med att flygplatsstaden växer måste vi gemensamt ta ett grepp för en effektiv infrastruktur inom området och säkerställa flygplatsens tillgänglighet på ett hållbart sätt.

Parkeringen har certifierats i enlighet med det internationella hållbarhetsprogrammet CEEQUAL till nivå Excellent. Programmet bedömer och poängsätter hur väl ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor – från projektets idéstadium till att anläggningen står klar.

4. Scandinavian XPO

En omfattande ombyggnation av f d Eurostop Arlanda har påbörjats för att skapa en modern och internationell mötes- och mässanläggning – Scandinavian XPO.

Mässcentret ligger i den nya stadsdelen väster om E4 intill DRIVELAB CENTER.

Hotellkapaciteten kommer att dubbleras till 900 hotellrum genom tillbyggnad av ytterligare ett hotelltorn i f.d. Eurostop samt utbyggnad av ett befintligt hotell i området.

Scandinavian XPO beräknas öppna i november 2020 och kommer bestå av nya mässhallar, konferenslokaler och hotell. Detta är en viktig pusselbit i utvecklingen av hela området kring Arlanda och den nya flygplatsstaden Airport City Stockholm.