Flygplatsstaden Airport City Stockholm

Airport City Stockholm är Sveriges första flygplatsstad. Den byggs upp runt Stockholm Arlanda Airport. Området är ett nav för Sverige med gångavstånd till resten av världen. Välkommen till en flygplatsstad där människor, drömmar och företag ges plats att utvecklas.

Mittemellan Stockholm och Uppsala, i området kring Stockholm Arlanda Airport, växer nu en ny stad fram. Den nya staden kommer att ha en avgörande roll för tillväxten i Stockholmsregionen och Sverige. Här planeras arbetsplatser för 50 000 personer. Läget är svårslaget då de företag som etablerar sig här kommer att vara anknutna till landets två mest växande regioner – samtidigt som de har resten av landet och världen runt hörnet.

I takt med att globaliseringen ökar kommer människor från olika delar av världen att resa mer. Det gör att flygplatser världen över blir till nav för tillväxt och arbetstillfällen. För att området kring Stockholm Arlanda Airport ska ligga i framkant pågår fastighetsutvecklingen i området just nu för fullt.

En ny stadsdel utmed motorvägen håller på att ta form. De yttre stadsdelarna expanderar och nya verksamheter står i startgroparna. Möten, kreativitet, forskning och teknologi står i fokus för att möta morgondagens behov.

Runt Sky City har byggandet av ett nytt kontorshus påbörjats. I planerna finns en attraktiv stadsbebyggelse präglad av oaser i form av parker och gröna stråk. Här ges rum för möten mellan människor.

En grundbult i en levande flygplatsstad är den mångkultur som präglar atmosfären på en flygplats. Vi tror att de som etablerar sig i Airport City Stockholm kommer att uppleva hur avstånden i vårt långa land blir kortare.

Flygplatsstadens områden

Områdena i Airport City Stockholm utvecklas i en snabb takt med avstamp i de verksamheter som redan finns i varje område. Här hittar vi allt från en levande stadskärna med kontor och restauranger till områden som erbjuder affärsutveckling, forskning och utbildning. Andra delar är dedikerade till frakt- och logistikverksamhet. Inte långt från flygplatsstaden växer nya bostadsområden fram med närhet till både naturen och världen.

Läs mer

Etablera ditt företag

Närheten till Arlanda gör Airport City Stockholm unikt i Sverige. Flygplatser runt om i världen är en hubb för möten mellan människor. Flygplatsstäder är särskilt lämpade för att driva affärer och bygga nya verksamheter. Med 20 minuter till Stockholm och 20 minuter till Uppsala ligger Airport City Stockholm mitt i huvudstadsregionen. Kluster med fokus på affärsutveckling, forskning och utbildning växer fram i snabbt takt. Här finns såväl nyproducerade fastigheter, ombyggda lokaler och stadsdelar som rymmer ett brett spann av olika verksamheter. Med andra ord finns här goda förutsättningar för både stora och små företag att växa och utvecklas.

Läs mer

Om Airport City Stockholm

Airport City Stockholm växer fram i ett samarbete mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB. Målet är en stad som med sitt läge nära Stockholm Arlanda Airport, järnväg och motorväg skapar tillfällen för människor att mötas, karriärer att växa och företag att utvecklas.

logos

Läs mer

Hållbarhet och samhällsnytta

Genom att använda all den nya kunskap som finns formar vi en energi- och resurseffektiv flygplatsstad med modern infrastruktur, grönområden och välplanerad kollektivtrafik. Självklart ska hela Airport City Stockholm kunna hållbarhetscertifieras – eftersom en ny stad byggs kan vi göra rätt från början.

Läs mer

Hållbarhet och samhällsnytta