MenyStäng

19 december 2013

Ärkebiskopen besöker kapellet på Arlanda, Airport City Stockholm

Bild: Svenska Kyrkan

Den
20 december firar kapellet på Arlanda, Airport City Stockholm 20 år. Det firas med
gästtalare som ärkebiskop Anders Wejryd, flygplatsdirektör Kjell-Åke Westin och
flygplatspräst Unni Franck. Kapellet är ett av flera trossamfund som bedriver
verksamhet inom Airport City Stockholm.

Varje dygn passerar cirka 50 000 människor Arlanda, Airport City Stockholm . För många är en stund i Svenska Kyrkans kapell viktig – en oas
mitt i flygplatsens buller och brus. 1993 invigdes kapellet som håller öppet
varje dag mellan klockan 05:00-22:00 och välkomnar alla människor oavsett tro
eller religion.

Den 20 december firar Svenska Kyrkan kapellets 20 år med
följande program:

09:50 Jubileumsfirandet inleds med en procession från Sky City till kapellet
10:00 Inledning och välkomnande: Kyrkoherde Per-Johan Svärd.
10:50 Ärkebiskop Anders Wejryd.
11:30 Flygplatsdirektör Kjell-Åke Westin.
12:15 Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Sigtuna kommun.
13:00 Avslutning och tack: Flygplatspräst Unni Franck.

För mer information,
vänligen kontakta:

Unni Franck, flygplatspräst, tfn 070-897 67 44.
Lina Beutler, informatör, Svenska kyrkan i Märsta, tfn 070-956 48 18.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arlandakapell

Vänligen klicka här för
att komma till Svenska Kyrkans pressmeddelande.

Vid Airport City
Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där
företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en
levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på
Airport City Stockholms hemsida.