MenyStäng

6 december 2018

Åsa Larsson blir tf. VD för Airport City Stockholm

Fredrik Jaresved, VD för Airport City Stockholm, lämnar sitt uppdrag till årsskiftet. Rekryteringen efter hans ersättare har påbörjats. Under övergångsperioden tar Åsa Larsson rollen som tf. VD och marknadschef.

Fredrik Jaresved, VD för Airport City Stockholm, meddelade i november att han lämnar sitt uppdrag efter fyra år för att anta ett nytt ledningsuppdrag inom Swedavia. Han arbetar kvar till årsskiftet.

Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och ambitionen är att en ny VD skall vara på plats under det andra kvartalet 2019.

Under övergångsperioden tar Åsa Larsson, i dag kommunikationsansvarig på Airport City Stockholm, rollen som tf. vd och marknadschef.

– Det händer spännande saker inom Airport City Stockholm, och vi ser ett ökat intresse och god kännedom hos investerarmålgruppen men även den breda allmänheten. Därför är det viktigt att vi under tiden för rekryteringsprocessen av ny permanent vd kan fortsätta den plan som styrelsen gett bolaget i uppdrag att genomföra, säger Åsa.

Leif West är styrelseordförande:
– När Fredrik Jaresved lämnar vd-uppdraget kommer det att uppstå en lucka och det är därför en bra signal mot marknaden att Åsa får ett utökat mandat att hålla i det underhållsarbete som vi kommit överens om ska inleda början på 2019, säger han.

Presskontakter:

Åsa Larsson, kommunikationsansvarig Airport City Stockholm
mail: asa@larssonbjareklint.se
mobil: 070-347 20 41

Leif West, styrelseordförande Airport City Stockholm
mail: leif.west@gelba.se
mobil: 070-412 96 45

Airport City Stockholm AB är ett marknadsbolag som bygger en plattform för att utveckla Sveriges första flygplatsstad. Bolaget drivs gemensamt av Arlandastad Holding, Swedavia och Sigtuna kommun. Ambitionen här är att fördubbla antalet arbetstillfällen från dagens 27 000 till 50 000 arbetsplatser före 2030. www.airportcitystockholm.com