MenyStäng

12 december 2013

Fler åker kollektivt till Arlanda, Airport City Stockholm

Bild: Swedavia

Mer än hälften av resenärerna, 52 procent,
väljer att åka tåg eller buss till och från Arlanda, Airport City Stockholm. Det
innebär att redan ett år efter att pendeltåget till Stockholm Arlanda Airport invigdes, har flygplatsen uppnått sitt mål om att minst hälften av
resenärerna ska åka kollektivt.

Ett
år har gått sedan pendeltåget till Arlanda Centralstation invigdes. Tillgången
till tåget har inneburit en ökning i kollektivtrafikåkande med nästan fyra
procentenheter på ett år. I dag reser 52 procent av Arlandas resenärer
kollektivt till och från flygplatsen. Uppskattningsvis kommer det totala
antalet resenärer som under 2013 rest med tåg till och från Arlanda, Airport
City Stockholm att uppgå till sex miljoner.


Naturligtvis är vi väldigt stolta över att ha nått upp till vårt mål om att
hälften av resenärerna ska resa kollektivt till flygplatsen, det är ett direkt
resultat av våra höga ambitioner och vårt agerande. När möjligheterna att resa
kollektivt ökar leder det till minskade koldioxidutsläpp, ökad tillgänglighet
och större valfrihet av transportslag för våra resenärer och våra medarbetare,
säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Antalet
resenärer till och från Arlanda ökar för fjärde året i rad, inom kort når man
20 miljoner resenärer.

– Den
positiva utvecklingen är glädjande för oss som jobbar på flygplatsen, och för
Sverige som helhet. Det är dock viktigt att utvecklingen sker på ett sådant
sätt att Swedavia uppnår sina mål när det gäller nöjda kunder, nöjda
medarbetare och forsatt minskning av den negativa miljöpåverkan, fortsätter
Kjell-Åke Westin. Det faktum att vi uppnår vårt mål om att öka andelen
kollektivtrafikresande till flygplatsen, visar att vi har goda förutsättningar
att klara det ökande behovet av flygtrafik som vi ser framöver.

Vänligen klicka här
för att komma till Swedavias pressmeddelande.

Vid
Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga
flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på
gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter
och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Om Swedavia:
Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela
Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att
underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden
för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser
med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor
per helår och har 2 600 medarbetare.