MenyStäng

26 juni 2018

Flyget bekräftar marknaden – men hur viktigt är det att Sverige attraherar globala aktörer?

Arrangör: Airport City Stockholm
Dag: 4/7 2018 11:00 – 12:00
Evenemangskategori: Seminarium
Evenemangstyp: Debatt
Ämnesområde: Innovation
Ämnesområde 2: Näringsliv
Språk: Svenska
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Platsbeskrivning: Gate Almedalen (Swedavias tält snett emot Clarion Wisby)

Beskrivning av samhällsfrågan

Flyget måste minska sin klimatpåverkan! Ja visst, självklart. Men också; hur viktig är Sveriges närvaro globalt? Hur stor roll spelar tillgängligheten till resten av världen? Intressen i en flygplatsstad handlar om marknadens svar på tillväxtkraft mer än ett egenvärde hos en enskild region.

Utökad information om evenemanget

Hur stor roll spelar attraktiviteten Sverige väcker hos globala aktörer? Flygplatsstaden tillkommer som ett resultat av marknadens tillväxt, av att fler direktlinjer ökar efterfrågan att flyga på en destination – läget här är unikt. Att etablera sig i en flygplatsstad skapar konkurrensfördelar, staden ligger ju i direkt anslutning till resten av världen. Men finns staden verkligen bara till för sin regions eller flygbranschens egenvärde? Eller spelar flygplatsstadens utveckling en avgörande roll för hela nationen? Detta är ett seminarium om flygplatsstadens betydelse och roll i en internationell kontext. Till år 2030 sker här en fördubbling av antalet arbetstillfällen. Flygplatsstaden är därmed en viktig inkubator för nationell tillväxt. Hur kan vi då säkra Sveriges närvaro i en global värld? Hur får vi en bättre tillgänglighet och ökad effektivitet i landets mest expansiva nav?

Medverkande:

  • Sofia Arkelsten (M), riksdagsledamot, Moderaterna
  • Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör, VTI
  • Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun
  • Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm
  • Minou Sadeghpour, moderator, Sigtuna kommun
  • Christer Wikström, kommundirektör, Sigtuna kommun/Arlandarådet
  • Jennie Claesson, moderator, Handelskammaren i Uppsala län

Kontaktperson 1:
Åsa, Kommunikationsstrateg, Airport City Stockholm, 0703-472041, asa@larssonpalmgren.se

Kontaktperson 2:
Fredrik Jaresved, vd, Airport City Stockholm

Webb:
http://www.airportcitystockholm.com 

Facebook:
www.facebook.com/airportcitystockholm/ 

Twitter:
@airportcitySE