MenyStäng

31 maj 2018

Handelskammarens fyrspårsförslag förverkligas

År 2015 föreslog Handelskammarens en fyrspårssatsning mellan Stockholm och Uppsala med möjlighet att bygga 100 000 bostäder. I dag bekräftar regeringen att man satsar på ett sådant projekt.

Byggstarten är planerad till 2024 och 2029 ska byggnationen vara färdigställd.

Stockholms Handelskammare är glada över beskedet.

– Näringslivet välkomnar satsningen på fyrspår mellan Uppsala och Arlanda. Det ökar intresset för företagsetableringar och innebär ett av Sveriges största långsiktiga bostadsbyggnadsprojekt i regionen. För huvudstadsregionens fortsatta utveckling som Sveriges tillväxtmotor är det bråttom att kraftigt förbättra kommunikationerna via järnväg och väg på sträckan Stockholm-Arlanda-Uppsala, säger Göran Brocknäs, regionchef Handelskammaren i Uppsala län.

Göran Brocknäs hoppas att byggtiden kan påskyndas och att regeringen säkerställer att full finansiering finns för hela projektet.

– Längs sträckan finns stor potential för fler företag och invånare. Men nu börjar resan att på allvar samverka mellan politik, tjänstemän och näringslivet i hur projektet byggs. Vi måste ha rätt lösningar och hoppas på att man kan visa på full finansiering för projektet – för det är oerhört viktigt. Min förhoppning är också att man kan korta genomförandetiden för behoven är akuta, säger Göran Brocknäs.

Kontaktperson:

Göran Brocknäs, Regionchef Uppsala, 018-50 29 99 eller