MenyStäng

30 oktober 2013

Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, talar om företagsetableringar som sker i Airport City Stockholm och om utvecklingen av kollektivtrafiken

Kristina Alvendal, VD Airport City
Stockholm, medverkar i en video som nu finns tillgänglig på
Airport City Stockholms hemsida. Kristina Alvendal talar bland annat om
mångfalden av etableringar som sker i området och om Airport City Stockholm
som knutpunkt mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala. Kristina berättar också om
utvecklingen av kollektivtrafiken
till och från området samt om den interna
trafikslinga som planeras inom Airport City Stockholm.

För att se videon i sin helhet, vänligen besök Airport City
Stockholms hemsida, www.airportcitystockholm.com, alternativt klicka här

I
Airport City Stockholms tredje video samtalar Kristina Alvendal, VD Airport
City Stockholm, och Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun, samt Per Taube, styrelseordförande Arlandastad Holding om Airport City Stockholm som en regional, nationell och
internationell destination samt om områdets utveckling och betydelse för
regionen, Sverige och Norden.

Se även Airport City Stockholms första publicerade video ”En introduktion till Airport City
Stockholm
” där Kristina Alvendal talar om den framväxande
flygplatsstaden och den andra videon där Kristina Alvendal och Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia, bland annat berättar om kommande nyheter för Stockholm Arlanda Airport, Airport City Stockholm.

Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar dynamiska områden
där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en
levande stadsmiljö. Airport City Stockholm sysselsätter i dag drygt 20 000
personer och skapar förutsättningen för att dubblera antalet arbetsplatstillfällen till omkring 50 000 år 2030. Projektet drivs av de tre delägarna
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding. Tillsammans bildar dessa
aktörer ett unikt partnerskap mellan stat, kommun och det privata.