MenyStäng

1 september 2014

Ny fas för Airport City Stockholm, VD Kristina Alvendal vidare till nya utmaningar

Under de
gångna åren har grunden lagts för den framväxande flygplatsstaden kring
Stockholm Arlanda Airport – Airport City Stockholm. Området växer med mer än
1 000 arbetstillfällen per år och under förra året gjordes investeringar
motsvarande 4 miljarder kronor i området. Med anledning av att utvecklingen nu
går in i en ny fas, där de tre samarbetsparterna i större utsträckning
engageras operativt, avrundar VDn Kristina Alvendal sitt
uppdrag inom Airport City Stockholm och går vidare mot nya
utmaningar.

Utvecklingen av
 Airport City Stockholm ser mycket  positiv ut de kommande åren. Den
stadsbyggnadsstrategi som tagits fram för området, och som samarbetsparterna
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding arbetar efter, borgar för
framväxten av en flygplatsstad som sätter människan i centrum. I kombination
med en utökad kollektivtrafik till, från och inom området ökar tillgängligheten
för de 50 000 människor som förväntas arbeta inom
området vid år 2030.


 
Samarbetet mellan stat, kommun och det privata näringslivet runt
flygplatsstaden är unikt och Kristina Alvendal har på ett imponerande snabbt
och handfast sätt fått ihop de olika agendorna till en samlad strategi, säger
Leif West, styrelseordförande i det gemensamma bolaget Airport City
Stockholm. 

– 
Att ha fått vara med och skapa grunden för  Sveriges första flygplatsstad
har varit både spännande och givande. Airport City Stockholms vision och
strategi ligger i framkant i en internationell jämförelse, något som jag fått
bekräftat när jag deltagit på mässor och konferenser utanför Sverige. Det återstående
arbetet är en långsiktig implementering där ansvaret ligger på parterna att
hålla fast vid visionen över tid. Jag har varit med och lagt en stabil grund
för uppbyggnaden av staden och känner mig därför trygg i att lämna över
arbetet, säger Kristina Alvendal, avgående VD för Airport City Stockholm.

– Kristina
Alvendal har varit en avgörande kraft i formandet av Airport City Stockholm,
med ett unikt nätverk i regionen och en stark passion för
stadsbyggnadsfrågorna. Utan hennes energi hade vi inte kommit så här långt så
snabbt, säger Per Taube, en av initiativtagarna till Airport City Stockholm.

Arbetet med
Airport City Stockholm går nu in i nästa fas, där parterna kommer att ta mer
operativt ansvar för helheten. Fokus kommer att ligga på att verkställa
byggandet av den levande flygplatsstaden genom att skapa kreativa
företagsmiljöer och utveckla väl fungerande transportsystem och därigenom
stärka den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta samt bidra till en ännu mer
konkurrenskraftig region. De tre parterna kommer att anpassa sina
organisationer därefter. Kristina Alvendal står till styrelsens
förfogande fram till årsskiftet.

För mer
information:

Kristina
Alvendal, 0733-508 918

Leif West,
Styrelseordförande, Airport City Stockholm, 070-412 96 45