MenyStäng

16 januari 2014

Ny satsning på Arlanda viktigt steg för Airport City Stockholm

Swedavia
har fastställt inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling
för de kommande 30 åren. Den nya utvecklingsplanen innehåller åtgärder för att
öka kapacitet, effektivitet och upplevelse för flygplatsens kunder och
innefattar investeringar på 13 miljarder kronor. Den nya planen är ett viktigt
steg i utvecklingen av Airport City Stockholm.

Det
första steget i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport togs i samband med
invigningen av nya Terminal 2 under 2013. För att långsiktigt säkerställa
Sveriges internationella tillgänglighet har Swedavia nu också fattat ett
inriktningsbeslut avseende den fortsatta utvecklingen av flygplatsen, vilken kommer
att ske i takt med trafiktillväxten vid flygplatsen. Idag reser nära 21
miljoner på årsbasis via flygplatsen och resenärstillväxten förväntas öka
ytterligare. År 2040 beräknas antalet ha stigit till närmare 35 miljoner,
vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt drygt 2 procent per år.

– 
Det här är ett
mycket stort steg i utvecklingen av Airport City Stockholm. Vi räknar med att
hela 50 000 arbetstillfällen kommer att finnas i flygplatsstaden år 2030.
Det innebär att Airport City Stockholm kommer att bli ett av Sveriges
viktigaste tillväxtområden. Den nya planen rymmer viktiga satsningar som skapar
de rätta förutsättningarna för att göra flygplatsstaden attraktiv för både
människor och företag, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm.

Den
långsiktiga planen består av ett antal olika etapper, varav den första av dessa
omfattar en tioårsperiod. I den nya utvecklingsplanen ingår bland annat en ny
pir i Terminal 5, och utbyggnad av säkerhetskontrollen och ett antal kommersiella
ytor i terminalen. Även terminalnära parkeringsplatser och ett helt nytt
miljöanpassat driftområde planeras. Under perioden 2014-2043 uppskattas
investeringsvolymen för terminalutvecklingen uppgå till totalt drygt 13
miljarder kronor, varav knappt 7 miljarder avser den första etappen.

Utöver
utvecklingen av flygplatsen kommer också Arlandas närmiljö att förändras. För
att skapa en levande stadsmiljö kommer nya och moderna kontorsfastigheter växa
fram i anslutning till flygplatsen. Nästa del i denna fas är etableringen av
Sky City Office One, en kontorsbyggnad motsvarande 15 000 kvadratmeter som kommer
att byggas nära själva flygplatsen.

För mer information om
Swedavias utvecklingsplan, vänligen kontakta:

Klas
Nilsson, presschef Swedavia

Telefon:
010-10 90 100 / 0704- 53 65 88

Email: klas.nilsson@swedavia.se

För
mer information om Airport City Stockholm, vänligen kontakta:

Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm

Telefon:
08-440 42 40

E-mail: kristina.alvendal@airportcitystockholm.com