MenyStäng

30 januari 2014

Nya planer för Sigtuna bekräftar Airport City Stockholms tillväxtpotential

Sigtuna kommun anger
i sin nya översiktsplan långsiktiga satsningar för fler bostäder, minskat buller
och bättre kollektivtrafikförbindelser mellan Sigtuna, Märsta och Arlanda flygplats. Satsningarna ligger i linje med planerna för Airport City Stockholm
– den flygplatsstad som växer fram i
regionen med visionen att bli en levande stad närmare världen. 

Nya bostäder på landsbygden, spårbunden trafik och mindre
buller i kommunen. Det är några av de planer och visioner som Sigtuna
kommuns nya översiktsplan innehåller.

År 2030 kommer Sigtuna kommun, inom vilken flygplatsstaden
Airport City Stockholm växer fram, att ha 55 700 invånare. Sigtuna
kommun planerar långsiktigt att
bygga mellan 300 och 500 bostäder per år. Steningehöjden, Steninge slottspark,
Norra Sigtuna stad, Västra Rosersberg, Rosendal, Södertil/Rävsta och
Eneby/Ölsta är några områden där nya bostäder kan bli aktuella inom en nära
framtid. Här har detaljplanearbete redan påbörjats. Även i Venngarn, Odensala
och Skepptuna planeras bostäder. Här finns redan planuppdrag och bygget av
bostäder kan komma i gång ganska snart.

Mer i framtiden

Tittar man ännu längre fram kan bostadsbebyggelse också bli
aktuellt i Charlottenberg, Västra Sjudargården, Torsborg och Odensala-Hova.

 – Man behöver kunna bygga mer på landsbygden. Vi har
väldigt mycket landsbygd i Sigtuna kommun. Men man ska bygga där man kan
använda redan befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och vatten och avlopp.
Där det redan finns förskola och skola, säger Lisa Mörtlund, samhällsplanerare
i Sigtuna kommun.

Samtidigt som Sigtuna kommun växer finns också ett mål
att minska bullernivåerna i kommunen. Miljöförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret ska kartlägga bullerstörda miljöer och ta fram en
handlingsplan.

 – Man kan titta på att bygga bullervallar och bullerplank
vid järnvägar och vägar. Och driva frågan om att byggnader ska bullerisoleras,
säger Greger Svensson, stadsbyggnadschef.

Spår mellan tätorterna

I översiktsplanen finns också framtidsvisoner. En sådan är
spårbunden trafik mellan Sigtuna stad, Märsta station och Arlanda.

 – Det blir viktigt om man ska förtäta mer så att folk
inte behöver ta sig fram enbart med bil, säger Lisa Mörtlund.

Kommunen vill också att utbyggnaden av tågspåret Norra böjen
blir av. Böjen skulle bland annat göra det möjligt att bygga pendeltågstrafik
via Märsta station till flygplatsen. 

 – Det ser kommunen som en jätteviktig fråga, säger Greger
Svensson.

Elvägar för lastbilar

En annan förhoppning är att man i framtiden kan bygga en
elväg för tunga transporter mellan Rosersbergs industriområde och Arlanda
flygplats. Just nu håller sådan teknik på att utvecklas. Man vill också att
cyklandet ökar och en separat cykelplan håller på att tas fram. Några cykelstråk
som Sigtuna kommun ser som viktiga att utveckla är stråket mellan
Märsta och Knivsta, mellan Rosersberg och Upplands Väsby, mellan Pilsborondellen
och Märstavägen och det mellan Sigtuna stad, Erikssund och Bro/Bålsta.

Nya översiktsplanen 2014

Planen ställs just nu ut i bland annat kommunhuset. Senast
den 28 februari ska den som vill tycka till höra av sig till Sigtuna
kommun. Under senvåren 2014 kan planen klubbas igenom i kommunfullmäktige.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första
riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen
på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter
och etableringar på Airport City Stockholms 
hemsida.