MenyStäng

8 oktober 2013

Sigtuna kommun och KilenKrysset AB i omfattande markaffär

Bild: Från vänster Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Jan Persson, vd KilenKrysset AB, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, KilenKrysset AB


Logistiknavet Rosersberg, Sigtuna kommun är en del av det dynamiska utvecklingsprojektet Airport City Stockholm – som skapar en urban flygplatsstad med en levande stadsmiljö och attraktiva arbetsområden.


Sigtuna kommun och KilenKrysset AB har kommit överens om en markaffär som kommer att få stor betydelse för Rosersberg, Airport City Stockholms framtida utveckling. Överenskommelsen ger förutsättningar för såväl nya bostäder som arbetstillfällen i Rosersberg. Dessutom läggs grunden för en mer samlad satsning på miljöskydd och värnande av grönytor och natur.Bild: Från vänster Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, Jan Persson, vd KilenKrysset AB, Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun och Owe Eklund, KilenKrysset.


Genom överenskommelsen tillförs kommunen 20 hektar mark i centrala Rosersberg, Airport City Stockholm, vilket innebär att kommunen kommer råda över hela markområdet väster om Rosersbergs station (drygt 60 hektar). Det ger möjlighet till en ny stadsdel med bostäder samt offentlig service och kommersiell verksamhet, vilket ger utökad samhällsservice för invånarna i hela Rosersberg.


Vidare kommer nuvarande arbetsplatsområde att utvecklas med ungefär 50 hektar i västlig riktning, varav KilenKrysset kommer att råda över 23 hektar mark. Här kan ytterligare arbetstillfällen skapas utan att det inkräktar på boendemiljön i villastaden Rosersberg.


Slutligen kommer kommunen också att råda över 49 hektar mark i öst-västlig riktning söder om Krogsta. Denna mark är inte avsedd för exploatering, utan skall värnas som grönytor och naturområden. Tillsammans med planerat naturskydd av Viggebyparken samt området runt Verkaån söder om arbetsplatsområdet, utgör detta satsningar för att värna miljö- och naturtillgångar i området.


 
– Denna markaffär ger fantastiska möjligheter för Rosersberg och Sigtuna kommun att skapa hållbar tillväxt och lägga grund för ökad livskvalitet. Nya arbetstillfällen och bostäder kommer skapas, samtidigt som Rosersbergs villastadskaraktär och boendemiljö värnas. Vi är särskilt glada att det kan kombineras med en ökad ambition att värna natur och miljö i området, säger Lars Bryntesson (S), Pierre Cengiz-Edstrand (MP) och Bosse Andersson (C).


För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, vänligen klicka här.


För frågor, vänligen kontakta:
Johan Dahlqvist, pressansvarig Sigtuna kommun, telefon: 073-666 33 40


Källa: Sigtuna kommun  


Om Sigtuna kommun:
Invånaren först – Allas lika värde – Kvalitet i fokus – Sigtuna kommuns värdegrund är plattformen för Sigtuna kommuns uppdrag. Sigtuna kommun ligger i Storstockholms tillväxtregion mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats som årligen tar emot över 20 miljoner människor utgör två spännande inslag på var sin sida om centralorterna Märsta och Rosersberg. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka 42 000 invånare, ligger på fjärde plats i landet vad gäller hotellnätter, är FairTrade city och är blev årets företagarkommun 2012.