MenyStäng

5 mars 2014

Stark tillväxt 2013 i Airport City Stockholm – fyra miljarder i investeringar, över 1 000 nya arbetstillfällen

2013 var ett framgångsrikt år för Airport City Stockholm, flygplatsstaden
som växer fram kring Stockholm Arlanda Airport. Ett stort antal nyetableringar
och investeringar motsvarande drygt fyra miljarder kronor har gjorts i området
under året, vilket medfört över 1000 arbetstillfällen. Utvecklingen visar att
Airport City Stockholm befäster sin ställning som en attraktiv och
lättillgänglig knutpunkt för tillväxt.

Tillväxtområdet Airport City Stockholm fortsätter att
locka till sig investeringar. Ett trettiotal större nyetableringar och
investeringar har skett i området under det senaste året till ett sammanlagt
värde av drygt 4 miljarder kronor. Merparten utgörs av investeringar i
fastighetsutveckling av sammanlagt 18 olika aktörer. Investeringarna utgör en bebyggd
yta om över 270 000 kvadratmeter och har fört med sig över 1 000 nya
arbetstillfällen. Tillväxttakten håller dessutom i sig framöver – investeringar
motsvarande nästan 4,7 miljarder kronor och ytterligare nästan 1 700
arbetstillfällen är redan planerade under 2014/2015, samtidigt som fler
investeringsbeslut väntas komma.

 – Vi befinner oss på en resa där 20 000
arbetsplatser ska bli 50 000 fram till år 2030 och den utveckling vi sett
under de senaste åren talar för att visionen är realistisk. Vår uppgift är att
se till att det sker inom en samlad stadsbyggnadsstrategi och att infrastruktur
och kommunikationer till och inom området utvecklas i samma takt, säger
Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm. 

De flesta investeringarna är nyetableringar av företag
i en rad olika branscher som tidigare inte haft verksamhet i Airport City
Stockholm och de omfattar dessutom områdets samtliga stadsdelar. Bland dem
finns Clarion Hotel Arlanda Airport i direkt anslutning till flygplatsen, Lidls
centrallager för livsmedel i Rosersberg och utbildnings- och mötescentret
Training Partner i Arlandastad. Ett antal infrastrukturinvesteringar har också
gjorts, bl.a. en ny pendeltågslinje mellan Stockholm och Uppsala med stopp vid
Arlanda C samt en ny motorvägsavfart vid Rosersberg. Vid slutet av 2013 kom
också ett beslut i Stockholms läns landsting att utreda en förlängning av
Roslagsbanan till Arlanda.

 – Det finns
många aktörer som är redo att satsa i flygplatsstaden och vi får allt fler
signaler om att såväl statliga aktörer som kommuner och landsting i hela
regionen gör samma analys som vi kring tillväxtpotentialen, säger Kristina
Alvendal.

Bredden i investeringarna ligger i linje med Airport
City Stockholms innovativa stadsbyggnadsplan, som syftar till att skapa en
modern flygplatsstad med levande stadskärna och attraktiva arbetsområden – allt
med en mycket god tillgänglighet – ”en
levande stad, närmare världen”.

Om Airport City Stockholm

Vid
Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga
flygplatsstad. I området växer regionens nästa kunskapskluster och en attraktiv
destination fram. I Airport City Stockholm sysselsätts i dag drygt 20 000
personer och ambitionen är öka antalet arbetsplatstillfällen till 50 000 år
2030.

För
att nå detta mål antogs 2012 en unik stadsbyggnadsstrategi för området som
visar en vision om ”en levande stad, närmare världen”. Utgångspunkten för
strategin är att förstärka urbana värden i syfte att öka områdets
attraktionskraft för besökare, arbetare och företag.

Visionen för Airport City Stockholm har tagits fram av
de tre parterna, Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding, tillsammans
för att leda utvecklingen av flygplatsstaden och skapa en regional, nationell
och internationell destination med exceptionell tillgänglighet och kreativa
miljöer. Här finns redan ett stort företagskluster som bland annat innehåller
ett världsledande centrum för transport och teknikutveckling. Airport City
Stockholm erbjuder företag och verksamheter unika möjligheter för
fastighetsutveckling i Storstockholms framtida tillväxtområde.

För mer information om Airport City Stockholm,
vänligen kontakta:

Kristina Alvendal, VD Airport
City Stockholm

Telefon: 08–599 063 00

E-mail: kristina.alvendal@airportcitystockholm.com

Airport City Stockholm är ett
samarbete mellan delägare Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio
flygplatser i Sverige, Sigtuna kommunAirport City Stockholms
hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport
City Stockholm
skapar en modern flygplatsstad med en levande
stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest
livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com