MenyStäng

20 mars 2014

Staten satsar på fordonsutvecklingen i tillväxtområdet Airport City Stockholm

Bild: Training Partner

Energimyndigheten beviljar 5,2
miljoner i stöd till Elways och NCC för att fortsätta utveckla en elektrifierad
bana på Arlandastad Test Track. Teknologin, som laddar elbilar medan de kör,
planeras testas på allmän väg innan 2016. Satsningen är en viktig framgång för
den expanderande motorsektorn i Airport City Stockholm, det tillväxtområde som
växer fram kring Stockholm Arlanda Airport.

Energimyndigheten ger Elways och NCC 5,2 miljoner kronor för att fortsätta
utveckla en elektrifierad bana i Arlandastad Test Track.

– Tack vare stödet från Energimyndigheten kan vi nu utveckla en storskalig
produktion och hitta en effektiv anläggning av elskenan i vägbanan. Innan 2016
räknar vi med att elskenan kan testas på ett par allmänna vägar i landet, säger
uppfinnaren Gunnar Asplund på Elways AB.

Elways och NCC har en testbana för elektrifierad väg i Arlandastad. Den har
under två år testats och resultat visar att den förser elbilar effektivt med el
även om det är vatten, snö, is och grus på vägen. Genom att bygga elvägar tror
man att det ska bli attraktivare att ha elbil. I Sigtuna kommun ska man också
försöka bygga en elväg för transporter mellan Rosersbergs arbetsplatsområde och
Arlanda flygplats. Anslaget på 5,2 miljoner ska användas för att utveckla
metoder för storskalig tillverkning av elskenor och att anlägga och förankra
dessa i vägbanan på ett effektivt och stabilt sätt, skriver företaget i ett
pressmeddelande. Elways räknar med att testa en elskena på allmänna vägar
senast 2016 och där kan Borlänge vara först ut.


Vid Airport City
Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där
företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en
levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på
Airport City Stockholms 
hemsida.

Airport City Stockholm är
ett samarbete mellan delägarna
Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt
fastighetsutvecklingsbolaget
Arlandastad
Holding AB
. Airport City Stockholm
skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som
uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga
kunskapskluster.