MenyStäng

10 februari 2014

Sveriges första nationella expo för spårbilar invigs vid Stockholm Arlanda Airport

Fordonsindustrin fortsätter
att utvecklas i tillväxtområdet Airport City Stockholm, som växer fram kring
Stockholm Arlanda Airport. Den 11 februari invigs Sveriges första nationella
expo för spårbilar på Nybygget i anslutning till flygplatsen. Utställningen är
en av flera testverksamheter för innovativ och hållbar trafik- och
fordonsutveckling i området.

Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser.
Spårbilar är en möjlighet att minska dessa utsläpp. Tisdagen den 11 februari
klockan 11 invigs Sveriges första nationella expo för spårbilar på Nybygget i
tillväxtområdet Airport City Stockholm av bland andra Bosse Andersson (C),
kommunalråd i Sigtuna kommun.

Klimat, energi, miljö,
transporter och uthållig stadsbyggnad dominerar diskussionen om vårt långsiktiga
ansvar för framtidens samhälle. En modern och miljövänlig transportteknik är en
viktig del i ansvaret. Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av
växthusgaser. Spårbilsexpot vid Stockholm Arlanda Airport ska visa att
spårbilen är en möjlighet att minska utsläppen, öka alternativen till
bilåkande, minska trängseln, öka framkomligheten, utveckla ny teknik för nya
arbetstillfällen och är ett samarbete mellan kommunerna Sigtuna, Uppsala,
Sundbyberg och Upplands-Väsby.

Var: Spårbilsexpot på
Nybygget vid Stockholm Arlanda Airport.

När: Tisdag 11 februari
klockan 11:00.

Varmt välkomna till en invigning
om framtiden!

För frågor vänligen kontakta:

Johan Dahlqvist,
kommunikationschef Sigtuna kommun, tel: 073-666 33 40

Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.