MenyStäng

19 november 2018

VD Fredrik Jaresved lämnar sitt uppdrag

Fredrik Jaresved, VD för Airport City Stockholm, lämnar sitt uppdrag efter fyra år för att anta ett nytt ledningsuppdrag inom Swedavia.

Marknadsbolaget Airport City Stockholm befinner sig i en expansiv fas och området har fått rollen som ny nationell och internationell mötesplats. Flertalet stora satsningar görs, på bland annat nya kontor och hotell.

– Det har varit en förmån att leda Airport City Stockholm under en väldigt expansiv period. Mitt viktigaste uppdrag under de här fyra åren har varit att attrahera investerarmålgruppen under transformationsfasen från vision till genomförande, och det har vi lyckats med, säger Fredrik Jaresved i en kommentar.
En rapport som PwC tagit fram, på uppdrag av Airport City Stockholm, visar att antalet nyetablerade företag i området har ökat med 27 procent under en treårsperiod.

– Vi riktar ett stort tack till Fredrik för hans insatser och förmåga att ta bolaget till ny position. Fredrik har lett Airport City Stockholm i en expansiv och viktig fas. Hans insikter och kunskaper inom flygplatsoperativa frågor i kombination med hans agenda för infrastruktur och kommunikationer har bidragit till bolagets stärkta intresse hos investerarmålgruppen, betonar Leif West, styrelseordförande i Airport City Stockholm.

Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och ambitionen är att ny vd skall vara utsedd under första kvartalet 2019. Fredrik Jaresved slutar till årsskiftet.

Presskontakter:

Åsa Larsson, kommunikationsansvarig Airport City Stockholm
mail: asa@larssonbjareklint.se
mobil: 070-347 20 41

Leif West, styrelseordförande Airport City Stockholm
mail: leif.west@gelba.se
mobil: 070-412 96 45

Robert Pletzin, presschef Swedavia AB
mail: robert.pletzin@swedavia.se
mobil: 072-516 86 06

Airport City Stockholm AB är ett marknadsbolag som bygger en plattform för att utveckla Sveriges första flygplatsstad. Bolaget drivs gemensamt av Arlandastad Holding, Swedavia och Sigtuna kommun. Ambitionen här är att fördubbla antalet arbetstillfällen från dagens 27 000 till 50 000 arbetsplatser före 2030. www.airportcitystockholm.com